BLOG – Ondernemende communities zorgen voor duurzaamheid en verfrissende vitaliteit in Nederland!

BLOG – Ondernemende communities zorgen voor duurzaamheid en verfrissende vitaliteit in Nederland!

Ondernemende communities zorgen voor duurzaamheid en verfrissende vitaliteit in Nederland!

Duizenden burgerinitiatieven en sociale ondernemingen werken aan een duurzaam en sociaal Nmaexederland en versterken de lokale economie. Hoe komt het dat we daar nog zo weinig van weten? Feitelijk staan zij in het centrum van de netwerksamenleving. Meer dan 10.000 initiatieven produceren duurzame energie, recyclen spullen in de buurt, produceren lokale voedsel in moestuinen, verwerken afval en nog veel meer. De meeste initiatieven leveren verschillende waarden, denk aan zorgboeren die in hun boerenbedrijf zorgcliënten opnemen en dagbesteding bieden. Samen met zorgclienten wordt er gewerkt aan voedselproductie en groenbeheer. Lokaal blijken mensen in staat tot een bijzondere, gecombineerde wijze van productie. Ze benutten slim alles wat er is en zetten talent in van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Steeds vaker verkopen zij ook producten en diensten.

We zien een contrast tussen de vaak centralistische productieaanpak van bedrijven, gericht op efficiëntie en schaalvergroting en een decentrale productie in buurten. Deze lokale produktie gaat uit van de menselijke maat, benut alles wat er is goed, en hergebruikt spullen en grondsoffen. Een duurzaam concept, dat zorgt voor een nieuwe, interessante vitaliteit.

De maatschappelijke initiatieven wekken steeds meer de nieuwsgierigheid van bedrijven, banken fondsen en de overheid.
De kunst wordt nu om echt met elkaar samen te werken, om de kracht van de samenleving goed te benutten en te versterken. Dat kan door producten en diensten af te nemen (maatschappelijk verantwoord inkopen), en door te investeren in die initiatieven. Zo kun je bij dergelijke initiatieven streekproducten kopen, of energie, zorg aan huis afnemen, of gerecycled plastic. Maar er kan veel meer! Bedrijven kunnen slim innoveren en hun afzetmarkt vergroten via samenwerking met ondernemende deze communities.

Wil je meer weten of een initiatief zoeken waarmee jij wil samenwerken kijk op www.maex.nl en laat je inspireren door het item in GreenProject over de MAEX, De Ceuvel en Afval Loont.

Bekijk hier het filmpje van MAEX

DELEN